Değerli Bilim İnsanları, Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen  Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle  yapılamayan VIII. Uluslararası Katılımlı Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 20-23 Haziran 2022 tarihinde Malatya'da (https://polimertr.org/tr/) yapılacaktır.

Üyelik Duyuruları

Dernek Üyeliğinin Yenilenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Dernekler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle dernek üye bilgilerinin (gerçek veya tüzel kişi) dernekler tarafından, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBIS) üzerinden bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Derneğindeki üyeliğinizin devam etmesini istiyorsanız aşağıda belirtilen kişisel bilgilerinizi en geç 29 Şubat 2020 tarihine kadar Enable JavaScript to view protected content. adresine göndermenizi bekliyoruz.

Bu tarihe kadar bilgilerin gönderilmemesi durumunda Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Dernek Üyeliğiniz sona ermiş olacaktır.

Gereğini bilgilerinize sunarız

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Derneği

Yönetim Kurulu

  • Dernek Üyesinin
  • Adi ve Soyadı :
  • T.C. No :
  • Mesleği :
  • Öğrenim Durumu :