Değerli Bilim İnsanları, IX. Uluslararası Katılımlı Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 16-18 Eylül 2024 tarihinde Ankara' da (https://polimertr.org) yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Derneği

Dernek

Tarihçe

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Derneği 1992 yılında kurulmuştur.

Derneğin merkezi Ankara; yeri Orta Doğu Teknik Üniversitesi’dir. Derneğin Amacı: Türkiye'de polimer bilimi ve teknolojisi ile bunlara olan ilginin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

Polimer bilimi ve teknolojisinin (plastik, lastik, kauçuk ve elyaf) gelişmesini tavsiye etmek ve bunların yaygınlaşmasına gerekli bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlamak.

Polimer bilim ve teknolojisi alanında eğitim ve öğretime yardımcı olmak, Polimer bilim ve teknolojisi ile ilgili olarak sanayiinin gerek duyduğu eğitim için olanaklar araştırmak ve bu konuda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, Polimer bilim ve teknolojisi ile ilgili bilgi toplamak ve bunların öncelikle uygulayıcıların gereksineceği biçimde yaymak ve gereğinde başvurulacak bir kaynak olarak depolamak, polimer bilim ve teknolojisi konusunda bilimsel toplantılar, konferanslar, kurslar, seminerler düzenlemek. Polimer bilim ve teknolojisi kullanılan usul, teknoloji tesis ve malzemelerin tanıtılması sergiler düzenlemek, benzer amaçlarla kurulmuş ve kurulacak olan yurtiçi ve Bakanlar Kurulunun iznini alan uluslararası diğer derneklerle, dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği yapmaktır.